• Anasayfa
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=±905393072099
  • https://mobile.twitter.com/medyumilhami
  • https://www.instagram.com/medyumilhamihoca
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgili Okuyucular
 dertelere derman medyum ilhami
Video

Medyum İlhami Hoca Şaşırtmaya Devam Ediyor



Umutsuzların Umudu Olan Medyum İlhami Hoca

WhatsApp İletişim
 WhatsApp medyum ilhami İletişim

Whatsapp İletişim

0 (539) 307 20 99

Vefk Nedir
vefk nedir
Vefk'in sözlük anlamı uyumdur, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır (Eğer harflerden ya da kelimelerde oluşmuş bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir.
Derin ve maneviyat nedir
Derin ve maneviyat nedir

Allah'ın veli kulları vardır.  Bu insanların maneviyat ları çok derindir Ayrıca hayattaki insanların manevi hallerini de görebilirler. Maneviyatı Derin hocalar, arasında olan insanlar normal insanların görmediği birçok şeyi görürler ve işitirler.
Türkiye'nin ve dünyanın medyumu

En iyi Medyumlar muskacı ve vefk yazımlarını kalıcı büyüler ile vatandaşların taleplerini en iyi memnuniyeti veren hocaya gidenler en iyi başarı istemektedir. Başarılı medyum adresleri ve medyum fiyatları diyince insanları bir korku sarar fakat Türkiye çevresinde bu işi hakkı ile veren yerler Çok azdır en iyi Medyumları anlamak zor değildir cinci ve ruhculuk ruhani varlıklarla irtibatı olan Havas ilmi uzmanı herkes yapabilir.

Muska nedir
Muska nedir
Muska, bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kâğıt muskalar, üçgen muskaları, süre, ayet, hadis, tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, ebced rakamları, ve tılsım yazılımını sadece muska yapan hocalar, muska yazan  hocalar, yazabilmektedir.
Mesai Saatleri
Neden biz

Perispri

Perispri, klasik ruhçuluk anlayışına göre, ruh ve beden bağlantısını sağlayan yarı maddî, akışkan bir bağdır; ruhun normal koşullarda göremediğimiz esîrî bedenidir. Madde-dışı bir varlık olan ruh madde evreninde icraatte bulunabilmek için doğal olarak bir araca gereksinim duyar ki, bu araca perispri adı verilir. Bu, ruhun bir bakıma mantosu, örtüsü ve dışa ait, maddi uygulama aracıdır. Fiziksel beden, perispri kalıbı üzerine kuruludur; insan bedeninin ruhtan beslenmesini sağlayan ve insan bedenini ayakta tutan perispridir. Ölümden sonra yok olmaz, ruha bağlı kalmaya devam eder. Perispriyi teozoflar astral, mantal, kozal bedenler şeklinde kısımlara ayırırlar.

Akışkanlar, (fluid, fluide) Metapsişik terminolojide katı, sıvı ve gaz hallerindeki maddelere oranla yoğunlukları daha az, vibrasyonel hız düzeyleri daha yüksek, akıcı bir özelliğe sahip oldukları kabul edilen maddelere verilen addır.

Bu maddelerin içeriği, esîr gibi, laboratuvar koşullarında henüz tam anlamıyla anlaşılamamış durumdadır. Isı, ışık, manyetizm ve elektrik olaylarını bazı fizikçiler etkileyen ve etkilenen maddeler arasında aracılık yaptıkları varsayılan, sıkıştırılamaz ve tartılamaz oldukları ileri sürülen, akışkan adı verilen bu etkenlerle açıklamaya çalışmışlardır.

Okültizmde akışkanlar

Akışkanlar konusundaki ilk fikirler okültistlerden gelmiştir. Okültizme göre aslında evrende boşluk diye bir şey yoktur ve akışkanlar vasıtasıyla insan gök cisimlerinden gelen birtakım etkiler altında bulunmaktadır. Akışkanlar kendilerine uygun yüksek titreşimlerden etkilenme özelliğine sahiptirler. İnsanın kimilerince astral beden,kimilerince duble adı verilen manyetik bedeninin akışkanlardan oluştuğu kabul edilir.

Akışkan türleri

İnsanla ilgili olan akışkanlar, gördükleri fonksiyona bağlı olarak, “ısı akışkanı”, “manyetik akışkan”, “sinirsel akışkan” ve “yaşamsal akışkan” gibi farklı adlar almışlardır. Ruhçuluğa göre, bu akışkanlar, ruhun etkisi altında birbirlerine dönüşebilirler. Ruhçular, yaşamsal akışkanın ya doğrudan ya da sinirsel akışkan üzerine etkide bulunarak perispri ile fiziksel beden arasındaki ilişkileri sağladığı görüşündedirler. Akışkanın eski Türkçedeki karşılığı seyyaledir.